Opći uvjeti

1. Potvrda i prihvaćanje Općih uvjeta

GPN DATA (Društvo), održava ovo web mjesto (Lokacija) kao uslugu svojim kupcima. Koristeći Lokaciju ili bilo koju trenutnu ili buduću uslugu pruženu od strane Društva (zajedno sa Uslugama) u skladu sa primjenjujućim Ugovorom o uslugama (zajedno s Ugovorom o Usluzi/gama), pristajete se pridržavati i biti obvezani uvjetima i zahtjevima ovih Uvjeta korištenja i svih aktivnih pravila, propisa, politika i procedura koji se mogu mijenjati na Lokaciji (zajedno s Općim uvjetima) tokom vremena. Uvjeti reguliraju vaš pristup i korištenje Lokacije, Usluga i bilo kojih informacija, proizvoda, softvera i/ili vama dostupnih mogućnosti. Ako koristite Lokaciju ili Usluge u ime svog poslodavca, izjavljujete da ste ovlašteni prihvatiti ove Uvjete u ime svog poslodavca. U slučaju povrede Uvjeta, GPN DATA zadržava pravo potraživanja svih pravnih sredstava dostupnih putem ugovora, zakona i u visini kapitala za takve prekršaje. Uvjeti se primjenjuju na sve posjete Lokaciji i korištenja Usluga, sada i ubuduće. SVAKA POVREDA OVIH UVJETA MOŽE REZULTIRATI OBUSTAVOM ILI UKIDANJEM VAŠEG RAČUNA, USLUGA ILI DRUGIH MJERA DOPUŠTENIH U SKLADU SA PRIMJENJUJUĆIM UGOVOROM O USLUGAMA DRUŠTVA.

2. Zlouporaba Interneta

Zabranjuje se sudjelovanje u bilo kojem obliku zlouporabe Interneta, uključujući, ali ne i ograničavajući se na: (a) distribuiranje, objavljivanje, ili slanje bilo kakve nepredviđene ili neželjene elektroničke pošte prema bilo kojem broju mrežnih korisnika (obično nazvani junk ili spam), uključujući, bez ograničenja, masovne promocije, neovlaštene ili nepoželjne reklame, te informativne objave, bilo gdje na Internetu; (b) objavljivanje članka ili sadržajno sličnih članaka na prekomjernom broju news grupa ili email lista; ponovljeno ili namjerno objavljivanje nevažnih članaka u skladu sa temom news grupe ili email liste gdje se objavljuju takvi članci; (c) objavljivanje reklama na konferenciji ili news grupi, osim ako to nije posebno dozvoljeno unutar grupe; (d) kršenje CAN-SPAM akta.

3. Ovrha

Društvo zadržava pravo i ima potpunu diskreciju na provođenje Uvjeta. Društvo može, prema vlastitom nahođenju, smjesta ukinuti ili obustaviti: (I) Usluge; (II) Ugovor o pružanju usluge; i/ili (III) pristup Lokaciji, ako ustanovi da vaše usluge, ponude, ili aktivnosti krše Uvjete. Društvo također, bez ograničenja, zadržava pravo prijaviti bilo koju aktivnost (uključujući odavanje odgovarajućih podataka ili podataka o trgovcu) za koju sumnja da može kršiti neki zakon ili propis propisan od strane odgovarajućih službenih osoba za provedbu zakona, nadzornih tijela ili drugih odgovornih trećih strana. Društvo može također surađivati sa odgovarajućim agencijama za provedbu zakona kako bi pomoglo u istrazi i optužbi bilo kakvog protuzakonitog ponašanja.

4. Izmjene na Lokaciji

Društvo zadržava pravo na ispravak Uvjeta i izmjenu ili prestanak svih ili dijelova Lokacije, privremeno ili trajno, sa ili bez obavijesti, te nije obavezno podržavati ili ažurirati Lokaciju. Ispravljeni Uvjeti automatski postaju važeći odmah po objavljivanju na Lokaciji. Vaše kontinuirano korištenje Lokacije nakon objave ispravljenih Uvjeta na Lokaciji predstavlja vaš potvrdni odgovor na: (a) Uvjete i njihove izmjene; i (b) sukladnost da se pridržavate i budete obavezani izmijenjenim Uvjetima. Ako se ne slažete s izmjenama Uvjeta, vaši sljedeći koraci su da odmah: (a) prekinete korištenje Lokacije i/ili Usluga; i (b) obavijestite Društvo o prestanku korištenja.

5. Linkovi prema drugim lokacijama nisu Odobrenja

Lokacija sadrži linkove prema drugim web mjestima. Navedena mjesta nisu pod kontrolom Društva, te Društvo nije odgovorno za sadržaj ili politiku bilo kojeg navedenog mjesta. Društvo pruža ove linkove zbog prikladnosti, te kao takvi ne predstavljaju odobrenje, sponzorstvo, ili povezanost sa web mjestom Društva na kojoj se nalaze. Linkovi prema trgovcima ili oglašivačima su u vlasništvu i rukovođeni su od strane neovisnih trgovaca ili pružatelja usluga, te iz tog razloga Društvo ne može garantirati zadovoljstvo s njihovim proizvodima, uslugama ili postupcima. Poželjno je da provedete bilo kakvo istraživanje za koje smatrate da je potrebno ili prikladno prije provedbe bilo kakve transakcije sa bilo kojom od trećih strana.

6. Prava Intelektualnog Vlasništva

Lokacija je u vlasništvu Društva. Sav tekst, slike, oznake i logotipi kao i ostali sadržaj na Lokaciji (Sadržaj Lokacije) je u vlasništvu Društva ili trećih strana od kojih je Društvo dobilo odobrenje za korištenje. Društvo vam odobrava pregled, preuzimanje i ispis Sadržaja Lokacije pod uvjetom: (I) da to činite samo u svrhu osobnog i nekomercijalnog korištenja; (II) da nećete kopirati, objavljivati ili redistribuirati bilo koji Sadržaj Lokacije; (III) da nećete izmjenjivati Sadržaj Lokacije; (IV) da nećete uklanjati bilo kakvo autorsko pravo, zaštitni znak ili bilo kakvu drugu oznaku vlasništva koje je Društvo definiralo unutar Sadržaja Lokacije. Osim ako nije prethodno izričito dopušteno, svako kopiranje ili redistribucija Sadržaja Lokacije, ili bilo kojeg njezinog dijela je strogo zabranjeno bez pisanog dopuštenja dobivenog od strane Društva. Vi predstavljate i jamčite da će vaše korištenje Sadržaja Lokacije biti u skladu sa ovom licencom i da nećete narušavati ili kršiti prava bilo koje druge strane ili kršiti bilo koju ugovornu ili zakonsku obvezu prema drugim stranama.

7. Jamstvo

OVA LOKACIJA JE DANA NA BAZI KAKVA JE VIDLJIVA, TAKVA JE I DOSTUPNA. NITI DRUŠTVO, NITI NJEGOVO MATIČNO UDRUŽENJE, ZASTUPAJU ILI GARANTIRAJU DA ĆE LOKACIJA BITI RASPOLOŽIVA, DOSTUPNA, STALNA, PRAVOVREMENA, SIGURNA, TOČNA, KOMPLETNA, U POTPUNOSTI BEZ GREŠAKA ILI VIRUSA NITI DRUŠTVO DAJE GARANCIJU NA REZULTATE DOBIVENE PUTEM KORIŠTENJA LOKACIJE ILI NA TOČNOST ILI POUZDANOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI BILO KOJE INFORMACIJE ILI PROIZVODA OSTVARENOG PUTEM KORIŠTENJA LOKACIJE ILI DA ĆE GREŠKE NA LOKACIJI BITI ISPRAVLJENE. OVIME IZRIČITO POTVRĐUJETE DA SU OVA LOKACIJA I USLUGE BAZIRANE NA RAČUNALNIM MREŽNIM USLUGAMA, TE U SKLADU S TIME MOGU BITI PODLOŽNE PRESTANKU RADA, PREKIDIMA U TOKU RADA, NAPADIMA OD DRUGE STRANE ILI KAŠNJENJU U TOKU RADA. U TOM SLUČAJU TE U SKLADU S NAVEDENIM UVJETIMA, DRUŠTVO ĆE KORISTITI KOMERCIJALNO USVOJIVE NAPORE KAKO BI ISPRAVILO MATERIJALNE PREKIDE TE PRUŽITI IZMJENE, ISPRAVKE I ZAMJENE, UNUTAR GRANICA SVOJIH KAPACITETA, KOJE SU POTREBNE KAKO BI SE OMOGUĆILO DA LOKACIJA IZVRŠAVA SVOJU FUNKCIJU NA PRIMJEREN NAČIN. OVIME POTVRĐUJETE DA DRUŠTVO NE GARANTIRA DA ĆE TAKVI NAPORI REZULTIRATI USPJEŠNIM ISHODOM. PRETHODNO NAVEDENO PREDSTAVLJA OSNOVICU VAŠEG OSOBNOG PRAVNOG SREDSTVA, TE OSOBNU ODGOVORNOST DRUŠTVA, U SLUČAJU PREKIDA RADA, PRESTANKU RADA ILI DRUGIM POJAVAMA KOJIMA SE OTEŽAVA RAD LOKACIJE. ODRIČETE SE I OBVEZUJETE DA NEĆETE PROVODITI DOKAZIVANJE BILO KAKVIH TVRDNJI ILI OPTUŽBI BILO KOJE VRSTE PROIZAŠLE IZ ILI VEZANE UZ VAŠE KORIŠTENJE LOKACIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, SVE TVRDNJE I OPTUŽBE VEZANE UZ NAVODNU POVREDU PRAVA VLASNIŠTVA, NAVODNIH NETOČNOSTI SADRŽAJA, ILI OPTUŽBI DA DRUŠTVO TREBA ILI MORA NADOKNADITI ŠTETU, BRANITI KORISNIKA, ILI GA DRŽATI NEDUŽNIM OD BILO KAKVIH TVRDNJI ILI OPTUŽBI PROIZAŠLIH IZ NJEGOVOG KORIŠTENJA, PONOVNOG OBJAVLJIVANJA ILI DRUGE EKSPLOATACIJE LOKACIJE. KORISTITE LOKACIJU NA VLASTITI RIZIK TE NITI SE DRUŠTVO NITI DRUGE STRANE KOJE PRUŽAJU INFORMACIJE I MATERIJALE ZA OBJAVLJIVANJE UNUTAR LOKACIJE MOGU DRŽATI ODGOVORNIMA ZA BILO KAKVU ŠTETU PROUROČENU KORIŠTENJEM OVE LOKACIJE. OVIME POTVRĐUJETE DA RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA JE BILO KOJI MATERIJAL ILI PODATAK PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN STEČEN PUTEM KORIŠTENJA OVE LOKACIJE ILI USLUGA UČINJEN NA VLASTITU ODGOVORNOST I RIZIK TE DA ĆE KORISNIK BITI OSOBNO ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU POČINJENU NAD NJEGOVIM RAČUNALNIM SUSTAVOM, GUBITKOM USLUGE ILI INFORMACIJA PROUZROČENE PREUZIMANJEM ILI KORIŠTENJEM TAKVIH MATERIJALA ILI INFORMACIJA.

Izjava o odgovornosti

OSIM AKO NIJE POSEBNO NAZNAČENO U OVOM POGLAVLJU 8, DRUŠTVO SE IZRIČITO ODRIČE SVIH REPREZENTACIJA, GARANCIJA, TE UVJETA BILO IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH, DEFINIRANIH STATUTOM, ZAKONSKIM POSTUPKOM, POSTUPKOM TRGOVANJA, TOKOM POSLOVANJA, ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE GARANCIJAMA ILI UVJETIMA PRODAJE, PRIKLADNOSTIMA ZA ODREĐENU NAMJENU, NEPOVREDAMA, ILI PRAVIMA VLASNIŠTVA U SKALDU SA LOKACIJOM ILI USLUGAMA, ILI DRUGIM USLUGAMA ILI DOBRIMA PRUŽENIM NA OVOJ LOKACIJI. KAKO NE BI BILO DVOJBE, OVIME PRIHVAĆATE DA DRUŠTVO NE ZASTUPA ILI GARANTIRA DA ĆE LOKACIJA BITI RASPOLOŽIVA, DOSTUPNA, STALNA, PRAVOVREMENA, SIGURNA, TOČNA, KOMPLETNA, ILI U POTPUNOSTI BEZ GREŠAKA.

8. Ograničenje odgovornosti

GPN DATA SE IZRIČITO ODRIČE ODGOVORNOSTI ILI GUBITKA NASTALE IZ ILI VEZANE UZ LOKACIJU (KAKO PROIZAŠLU, UKLJUČUJUĆI I NEMAR), UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ODGOVORNOST ILI GUBITAK POVEZAN SA NEOVLAŠENIM PRISTUPOM BILO KOJEM SERVERU, SUČELJU TRGOVCA, WEB MJESTA, TVORNICE, ILI VAŠIM PODACIMA ILI PODACIMA VAŠEGA KUPCA (UKLJUČUJUĆI BROJ KREDITNE KARTICE I OSTALE OSOBNE PODATKE ZA IDENTIFIKACIJU) PROUZROČENE INCIDENTOM, ILEGALNIM SREDSTVIMA ILI SREDSTVIMA PREVARE, UKLJUČUJUĆI HAKIRANJE, KORIŠTENJE SREDSTAVA TREĆE STRANE, ILI DRUGIM UZROCIMA NA KOJE GPN DATA NE MOŽE UTJECATI. NAROČITO SE SLAŽETE DA GPN DATA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV GUBITAK PROUZROČEN INFILTRACIJOM LOKACIJE KORISTEĆI RAČUNALNE VIRUSE, PODMETNUTE PROGRAME, CRVE, VREMENSKE BOMBE ILI BILO KOJE DRUGO SOFTVERSKO RJEŠENJE, ILI TEHNOLOGIJU DIZAJNIRANU ILI NAMIJENJENU ZA OMETANJE, OŠTEĆIVANJE, PRESRETANJE ILI ODUZIMANJE PODATAKA SA LOKACIJE.

KAO UVJET KORIŠTENJA LOKACIJE, PRIHVAĆATE DA NITI DRUŠTVO, NI BILO KOJA SLUŽBENA OSOBA, PODRUŽNICA, DIREKTOR, DIONIČAR, AGENT, DOBAVLJAČ, ILI ZAPOSLENIK DRUŠTVA NIJE ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, SPECIJALNI, KAZNENI, ILI POSLJEDIČNI GUBITAK DOBITI, GUBITAK ZARADE, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, OŠTEĆENJA, IZDATAKA, ILI TROŠKOVA PROUZROČENIH DIREKTNO ILI INDIREKTNO OD STRANE, ILI U VEZI SA LOKACIJOM. NADALJE DEFINIRANA OGRANIČENJA U OVOM POGLAVLJU PRIMJENJUJU SE NA DJELA, PROPUSTE, ZANEMARIVANJE, TE GRUBI NEMAR DRUŠTVA I NJEGOVIH PODRUŽNICA, MATIČNIH DRUŠTAVA, JEDINICA, DOBAVLJAČA, KOOPERANATA, SLUŽBENIH OSOBA, DIREKTORA, DIONIČARA, MENADŽERA, ZAPOSLENIKA, TE AGENATA, KOJI BI, ZA OVU ODREDBU, POKRENULI AKTIVNU MJERU PROPISANU UGOVOROM, ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM DOKTRINOM.

Ograničenja

OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE OGRANIČENO, NAŠA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST NAŠIH MATIČNIH DRUŠTAVA, JEDINICA, SLUŽBENIH OSOBA, DIREKTORA, ZAPOSLENIKA I AGENATA PREMA VAMA ILI BILO KOJIM TREĆIM STRANAMA U BILO KOJIM OKOLNOSTIMA ODREĐENIMA OVIM UVJETIMA BITI ĆE OGRANIČENA NA MANJE OD (A) IZNOSA KOJI NAM PLAĆATE 30 DANA PRIJE AKTIVNOSTI KOJI ZA POSLJEDICU IMA ODREĐIVANJE ODGOVORNOSTI ILI (B) $100.

9. Odšteta

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu, braniti i štititi Društvo, te njegova matična društva, jedinice, podružnice, direktore, službene osobe, dioničare, agente, dobavljače i zaposlenike, od bilo kakvih potraživanja, uključujući opravdane troškove odvjetnika i sudskih procesa, nastalih od bilo kojih trećih strana zbog, iz, ili proizlazeći iz: (a) vašeg korištenja Lokacije; (b) vaše povrede ili navodne povrede bilo kakvih zastupanja, garancije ili neke druge obveze; vaše povrede ili navodne povrede bilo kojeg saveznog, državnog, međunarodnog ili lokalnog zakona i bilo kojih i svih propisa; pravila ili propisa; (d) zanemarivanja ili namjernog nedoličnog ponašanja od strane vas ili vaših zaposlenika ili agenata; (e) bilo kakve povrede Uvjeta; (f) vaše povrede bilo kojeg intelektualnog vlasništva ili drugog zakonskog prava druge osobe ili entiteta; ili (g) vašeg oglašavanja, trgovanja, promocije, prodaje, ili distribucije bilo kojih proizvoda ili usluga. U slučaju da prouzročite novčane kazne i/ili sankcije na teret Društva od strane Udruga za kreditna plaćanja ili bilo kojeg drugog subjekta, suglasni ste da ćete odmah nadoknaditi štetu Društvu za izrečene kazne i/ili sankcije.

10. Očitovanje; Buduće izjave

Određene izjave koje ne sadrže povijesne činjenice na Lokaciji mogu sačinjavati buduće izjave. Takve izjave mogu uključivati, ali ne se i ograničavati na, izjave o budućim financijskim i poslovnim rezultatima Društva, kao i Društvenim planovima, strategijama, partnerstvima, proizvodima, tržištima usluga, izgledima rasta, uspjesima, isplativosti i sigurnosti novih proizvoda ili usluga, ciljeva, očekivanja, namjera ili drugih izjava koje nisu povijesne činjenice. Takve izjave su temeljene na tada trenutnim uvjerenjima i očekivanjima uprave Društva, te su kao takve podložne rizicima i nesigurnosti. Stvarni rezultati mogu varirati od onih navedenih u budućim izjavama temeljenim na različitim čimbenicima, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, (i) ovisnost o ograničenom broju klijenata, (ii) koncentraciju prihoda Društva od poslovanja bežičnim komunikacijama te opadajući stop rasta pretplatnika u poslovanju, (iii) štetni utjecaj koje financijske i poslovne poteškoće klijenata Društva mogu imati na buduću dobit, te financijske i poslovne rezultate poslovanja Društva, (iv) konstantne ubrzane izmjene u industriji telekomunikacija i ostalim tržištima na kojima Društvo trguje a koje može utjecati na Društvo i njegove klijente, (v) potencijalne državne, savezne, te međunarodne propise koji se odnose na glasovne konferencije ili druge usluge a koji su u skladu tome povezani sa troškovima poslovanja, regulatornom procjenom, te potencijalnom suspenzijom pružanja usluge čekajući usklađenje sa takvim propisom, (vi) nesigurnosti povezane sa mogućnosti Društva za razvijanjem novih proizvoda, usluga, te tehnologija, (vii) prihvaćanjem tržišta proizvoda, usluga i tehnologija Društva te stalnom potrebom za proizvodima, uslugama, i tehnologijama Društva, (viii) utjecaj konkurentskih proizvoda, usluga, i cijena na Društvo i njegove klijente, (ix) trenutne i buduće ekonomske uvjete uključujući, ali ne i ograničavajući se na, smanjenje ili odugovlačenje potrošnje kapitala od strane nosioca, prilikom rasta novih pretplatnika, te globalne ekonomske recesije, (x) integraciju, zadržavanje zaposlenika, prepoznavanje troškova i ostalih beneficija te sinergije dobiti, i ostalih rizika vezanih uz dobit, (xi) sposobnost Društva da ostvari vlastite ciljeve, planove ili strategije uključujući, ali ne i ograničavajući se na planove za proizvode ili usluge, strategije mobilnog poslovanja i planove za razvoj suradnika te povećanje baze klijenata, (xii) ekonomske i političke nestabilnosti na lokalnim i međunarodnim tržištima, uključujući ali ne i ograničavajući se na utjecaj terorističkih prijetnji i neprijateljstva te objavi rata ili sličnih aktivnosti, (xiii) nesigurnosti povezane sa mogućnošću Društva da se proširi na nova tržišta, uključujući ali ne i ograničavajući se na tržište mobilnog poslovanja, (xiv) utjecaj troškova restrukturiranja i ostalih troškova vezanih uz rad i poslovanje Društva, (xv) rizike industrije povezane sa poslovanjem i radom GPN DATA-e, uključujući ali ne i ograničavajući se na nezakonito i nepropisno korištenje GPN DATA sustava plaćanja, neovlašten upad ili napad na GPN DATA sustav plaćanja koji može narušiti rad samog sustava plaćanja, promjene ili propuste prilikom usklađivanja sa pravilima propisanim od strane Udruga za kreditna plaćanja, državnim propisima te primjenom postojećih zakona na poslovanje GPN DATA-e i zavisnost odnosa sa procesorima trećih strana. Društvo ne preuzima odgovornost ažuriranja bilo kojih budućih izjava. Ništa od navedenoga na ovom web mjestu ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za podnošenje ponude za kupnju bilo kojih vrijednosnih papira Društva.

11. Pristup zaštićenim/sigurnim dijelovima

Pristup zaštićenim/sigurnim dijelovima Lokacije, te njihovo korištenje, omogućeno je samo ovlaštenim korisnicima. Neovlašteni pojedinci koji pokušaju pristupiti ovim dijelovima Lokacije mogu biti podložni tužbi.

12. Usluge koje Društvo pruža

Kada pristupite kako biste ostvarili Uslugu Društva, prihvaćate svojstvene opće uvjete primjenjene za tu Uslugu u skladu sa primijenjivim Ugovorom o usluzi. Osim ako nije predviđeno Ugovorom o usluzi, Društvo ne garantira da je bilo koji opis usluge ili sadržaja sadržan na Lokaciji točan, aktualan, pouzdan, cjelovit ili bez pogreške.

13. Raskid i Posljedice

Društvo može onemogućiti pristup Lokaciji, sa ili bez razloga, u bilo kojem trenutku, koje na snagu stupa trenutno. Raskid će biti praćen pisanom ili digitalnom obaviješću poslanom na vašu adresu. Društvo neće biti odgovorno vama ili bilo kojoj trećoj strani za raskid. Ukoliko budete imali primjedbi na bilo koju odredbu Općih uvjeta ili k tome naknadnih izmjena, vaši sljedeći koraci su: (a) prekinuti korištenje Lokacije; i (b) obavijestiti Društvo o raskidu. Vaša prava korištenja Lokacije prestaju onog trenutka kada vam se onemogući pristup Lokaciji.

14. Pravila o zaštiti privatnosti

informacije prikupljene na Lokaciji će se tretirati u skladu sa GPN DATA Pravilnikom o zaštiti privatnosti navedenim na www.gpndata.com, koji je ovdje naveden kao referenca.

15. Mjerodavni Zakon i Nadležnost

Lokacija je dostupna svim zemljama, te svaka od zemalja ima propisane zakone koji se mogu razlikovati od zakona Republike Poljske te međusobno jedni od drugih. Kako vi i Društvo oboje imate koristi od uspostavljanja predvidivog pravnog okruženja u kojemu možete objavljivati, pristupati i koristiti Lokaciju objavljivanjem, pristupanjem, i/ili korištenjem ove Lokacije, vi i Društvo se slažete da će se sva pitanja proizašla ili vezana uz korištenje i djelovanje ove Lokacije ravnati prema zakonima Republike Poljske, bez obzira na sukobe zakonskih načela. Slažete se da će se sva potraživanja koja mogu nastati kao posljedica iz ili se odnose na rad ili korištenje ove Lokacije saslušati i rješavati na sudovima u Varšavi, Republike Poljske. Osobno pristajete na sudsku nadležnost tih sudova, uvjete pravednosti i praktičnosti postupanja postavljenih od strane tih sudova, te pristajete da nećete iznositi prigovore na postupanja u tim sudovima.

16. Zaštitni znakovi

GPN DATA i GPN DATA logo su registrirani zaštitni znakovi Društva. Svi ostali nazivi društva i proizvoda spomenutih ovdje su zaštitni ili registrirani zaštitni znakovi njihovih dotičnih vlasnika. Ova lista je podložna povremenim diskretnim promjenama od strane Društva. Zabranjeno je registrirati ili pokušati registrirati bilo koji od oznaka ili zaštitnih znakova Društva koji bi se smatrali imalo slični bilo kojim oznakama ili zaštitnim znakovima Društva. Pristajete pridržavati se svih standarda vezanih uz oznake Društva te sva korištenja oznaka moraju biti u skladu sa standardima Društva.

17. Viša sila

Društvo nije odgovorno za bilo kakve gubitke nastale kašnjenjem ili prekidom rada na koje se obavezalo a koje je prouzročeno djelovanjem više sile, djelovanjem civilnih ili vojnih službi, građanskim nemirima, ratovima, štrajkovima, ili drugim radnim sporovima, požarima, nepredviđenim transportnim situacijama, prekidima u komunikaciji, uslugama, Internet uslugama ili pružateljima mrežnih usluga, radnjama ili propustima od treće strane, infiltracijom ili poremećajem Usluga treće strane, ili drugim katastrofama ili pojavama na koje Društvo ne može utjecati.

18. Općenito

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude, u cijelosti ili djelomično, utvrđena nevažećom, neprimjenjivom ili ništavnom iz bilo kojeg razloga, takva odluka će se odnositi samo na dio propisa za koju je odredba utvrđena nevažećom, neprimjenjivom ili ništavnom, te neće na bilo koji način utjecati na ostatak propisa ili bilo koje druge odredbe Uvjeta. Društvo se u slučaju nedjelovanja na povrede prijavljene od vaše ili druge strane ne odriče svojih prava djelovanja s obzirom na kasnije ili slične povrede. U slučaju sukoba između Uvjeta i primjenjivih Ugovora usluga, potonji se propisuje.